Artikler

Vi har utviklet en rekke interessante artikler.

Hva betyr den nye lovendringen for bemanningsbransjen? Vi svarer på de mest spurte spørsmålene.

Hva betyr den nye lovendringen for bemanningsbransjen? Vi svarer på de mest spurte spørsmålene.

Det er nye forutsetninger etter lovendringen, men vi i JKS Norge kan fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger, enten du skal rekruttere eller har midlertidige behov.

JKS Norge AS har blitt medlem av bedriftsnettverket No17

JKS Norge AS har blitt medlem av bedriftsnettverket No17

Det er viktig at rekruttering- og bemanningsbransjen holder seg oppdatert på de store endringene som samfunnet står i. Flere selskaper etterspør kompetanse i bærekraft, og trenden vil øke etter hvert som flere selskaper kommer i gang med utvikling av bærekraftige tjenester og produkter.

Ønsker du en second opinion i rekrutteringsprosessen?

Ønsker du en second opinion i rekrutteringsprosessen?

Er din bedrift nesten i mål med en rekruttering, men trenger en siste kvalitetssjekk for å ta rett avgjørelse?

Moving your potential – med fysisk aktivitet har man det bedre på jobb.

Moving your potential – med fysisk aktivitet har man det bedre på jobb.

Når pandemien (i 2020) kom til Norge, startet JKS en kampanje med fokus på psykisk helse. Kampanjen oppfordret alle våre ansatte til å komme seg mer ut og trene på hjemmearbeidsdagene.

Skal du søke jobb? Her er 5 gode tips til videointervjuet.

Skal du søke jobb? Her er 5 gode tips til videointervjuet.

Drømmer du om å bytte jobb? Eller er du i en situasjon hvor du må lete etter nye karriereveier?

Slik beholder du talenterne i din bedrift

Slik beholder du talenterne i din bedrift

Hvis din bedrift skal være konkurransedyktig i dagens marked må man klare å tiltrekke seg og holde på talentene. Dyktige ansatte må gjerne erstattes når de velger å gå ut i pensjon eller når de forlater bedriften av andre grunner.

Fire fordeler med utenlandsk arbeidskraft

Fire fordeler med utenlandsk arbeidskraft

Mange bedrifter ser på rekruttering av utenlandske ansatte som en nødløsning kun når man ikke finner den rette her i landet. Årsakene er som regel at man ikke finner en ansatt med noen helt spesielle kvalifikasjoner. Eller at kandidaten er tilgjengelig hos andre bedrifter men ikke kan flyttes innenfor et rimelig budsjett – og å finne de nødvendige medarbeiderne kan være helt avgjørende for den enkelte bedriftens konkurranseevne.

Gjør din faste kapasitet mer fleksibel

Gjør din faste kapasitet mer fleksibel

Det er ofte hendelser som finanskrisen og covid-19 som gjør at en ledelse snur organisasjonen og alle kostnader på hodet for å finne en vei ut av en situasjon som truer med å bli en katastrofe. I virkeligheten er hverdagen en kjede av små sammenhengende «katastrofer» som kan håndteres av den faste organisasjonen dersom den er stor nok.

Rekruttering og fremtidens arbeidskraft

Rekruttering og fremtidens arbeidskraft

Det er nesten 2.500 år siden Sokrates klaget over ungdommens dårlige oppførsel. Mange har samme oppfatning i dag. Hvordan vil de unge klare seg i fremtidens mer krevende arbeidsmarked? Og hvordan skal sjefene forholde seg til dem?

Tre feiltrinn du bør unngå i jobbintervjuer

Tre feiltrinn du bør unngå i jobbintervjuer

Mange bedrifter ser på rekruttering av utenlandske ansatte som en nødløsning kun når man ikke finner den rette her i landet. Årsakene er som regel at man ikke finner en ansatt med noen helt spesielle kvalifikasjoner. Eller at kandidaten er tilgjengelig hos andre bedrifter men ikke kan flyttes innenfor et rimelig budsjett – og å finne de nødvendige medarbeiderne kan være helt avgjørende for den enkelte bedriftens konkurranseevne.