JKS Norge AS har blitt medlem av bedriftsnettverket No17

Det er viktig at rekruttering- og bemanningsbransjen holder seg oppdatert på de store endringene som samfunnet står i. Flere selskaper etterspør kompetanse i bærekraft, og trenden vil øke etter hvert som flere selskaper kommer i gang med utvikling av bærekraftige tjenester og produkter.

«JKS har stor oppmerksomhet på bærekraft: sosialt, økonomisk og miljø. Vi er i prosess med å utarbeide en bærekraftig forretningsmodell. Det er viktig for oss at våre tjenester skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge muligheten for kommende generasjon.» - Veronica Wolsner-Papa, Landssjef

Bærekraft og etiske retningslinjer står høyt på agendaen vår i JKS. Diskriminering og trakassering skal ikke forekomme. Bedriften og samarbeidspartnere skal kunne tilby helsefremmende arbeidsplasser og ha minst mulig negativ innvirkning på miljøet. 

I JKS retter vi søkelyset rundt temaet, sosial bærekraft: Mangfold, helsefremmende arbeidsplasser, og en jobb for alle! Vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for å få en bedre hverdag, derfor har vi kjørt interne kampanjer for å inspirere ansatte til å være fysisk aktive i arbeidstiden – en time hver dag – hvis det er mulig! 

JKS vil sette ord bak handling når det kommer til bærekraft. Vi gleder oss til samarbeidet med bedriftsnettverket No17. 

 

Les mer