Medlem av bedriftsnettverket No17

Det er viktig at rekruttering- og bemanningsbransjen holder seg oppdatert på de store endringene som samfunnet står i. For disse vil ha innflytelse på bransjene og dermed den faglige kompetansen som etterspørres. Samtidig har trender i samfunnet betydning for hva både medarbeidere og potensielle ansatte ønsker av arbeidslivet sitt.

Bærekraft og etiske retningslinjer

Bærekraft og etiske retningslinjer står høyt på agendaen hos JKS. Diskriminering og trakassering skal ikke forekomme. Bedriften og samarbeidspartnere skal kunne tilby helsefremmende arbeidsplasser og ha minst mulig negativ innvirkning på miljøet.

I JKS retter vi søkelyset rundt temaet sosial bærekraft:

  • Mangfold
  • Helsefremmende arbeidsplasser
  • En jobb for alle!

Vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for å få en bedre hverdag. Derfor har vi kjørt interne kampanjer for å inspirere ansatte til å være fysisk aktive i arbeidstiden – en time hver dag – hvis det er mulig!

FN’s mål for bærekraftig utvikling

JKS ønsker å bidra til å nå FN’s mål for bærekraftig utvikling mot 2030. Vi skal gjøre vårt for å ta vare på miljøet og menneskene rundt oss. FN’s bærekraftsmål 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst er et konkret satsingsområde for JKS.

Gjennom våre sertifiseringer som Revidert Arbeidsgiver og Miljøfyrtårn har vi fått konkrete verktøy for å kontinuerlig bidra til å forbedre samfunnet rundt oss. Vi har således et sterkt fokus både på etikk, miljø og HMS.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er det korte navnet på «Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold». Loven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

 

Les mer

I JKS Norge er vi svært opptatt av å utgjøre en forskjell. Vi har tro på hvert enkelt individ og mener oppriktig at det finnes en jobb for alle, med spesielt fokus på de som har falt ut av arbeidslivet.

Vårt kontinuerlige arbeid med bærekraft

“JKS har stor oppmerksomhet på bærekraft: sosialt, økonomisk og miljømessig. Vi er i ferd med å utarbeide en bærekraftig forretningsmodell. Det er viktig for oss at våre tjenester skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge muligheten for kommende generasjoner.”

Ønsker du å høre mer om dine muligheter, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Du kan enten stikke innom din lokale JKS-avdeling eller kontakte oss her på siden. Vi gleder oss til å møte deg.

- Veronica Wolsner-Papa, Administrerende direktør

Kontakt oss