Medarbeidere til lager, logistikk og produksjon

Lager, logistikk og produksjon er en stor og bred sektor, som stadig utfordres med tanke på arbeidsprosesser, løsninger og ikke minst konkurranseevne. Våre profesjonelle rådgivere matcher deg med den rette medarbeideren som styrker bedriften din. 

Det er ingen enkel oppgave å skape den rette matchen mellom personer og bedrifter. Det krever riktig kompetanse å jobbe innenfor bransjen og å forstå hvordan de ulike stadiene i verdikjeden bidrar til den komplette kundeopplevelsen.

De krever at den enkelte medarbeideren utfører oppgaver som varemottak, truckkjøring og registrering av varer, samt lagerføring for å sikre at varene kommer til rett tid.

Vårt sterke nettverk og profesjonelle rådgivere kan hjelpe deg hele veien eller med deler av rekrutteringsprosessen.

Kontakt oss

Riktig match baner vei for resultater

De globale vilkårene innen logistikk endres kontinuerlig og utfordres ofte også av omverdenen. Det betyr også at uforutsigbarhet er en del av hverdagen på lik linje med mye annet.

Før het det «just-in-time». Nå kalles det ofte «just-in-case». Av samme grunn blir medarbeidere med oppdaterte ferdigheter og god oversikt i større grad etterspurt enn tidligere.

Vi er tett på bransjen og rekrutterer ansatte på alle nivåer. Det gjelder ikke bare logistikkbedrifter, men også butikkjeder og bransjer hvor vareleveranse er avgjørende for bedriftens konkurranseevne.

Vil du høre mer?

Er du interessert i å høre mer om JKS og hvordan vi kan hjelpe deg videre i din rekrutteringsprosess? Kontakt oss og lær mer om hvordan vi kan hjelpe deg. 

- Jeanette Eriksson, Salgsleder

Kontakt oss