Moving your potential – med fysisk aktivitet har man det bedre på jobb.

Når pandemien (i 2020) kom til Norge, startet JKS en kampanje med fokus på psykisk helse. Kampanjen oppfordret alle våre ansatte til å komme seg mer ut og trene på hjemmearbeidsdagene.

JKS oppfordrer fremdeles alle ansatte til å være ute i naturen, enten det er å gå, løpe eller annen fysisk aktivitet - en time hver dag – hvis mulig i arbeidstiden. Vi vet hvor viktig fysisk aktivitet er for å få en bedre hverdag.

Våre ansatte ser at det å komme seg ut har hjulpet på både motivasjon og arbeidsgleden – på de ukentlige møtene der hele JKS Norge samles prøver vi å motivere hverandre ved å gi tips om økter man kan utføre hjemme eller ute. Selv om vi alle jobber mye fra hjemmekontor har den fysiske aktiviteten vært noe som har hjulpet å knytte oss tettere sammen. 

JKS vil fortsette å være en bidragsyter for at våre ansatte får den mest optimale arbeidsdagen og samtidig leve opp til vårt mantra «Moving your potential». Våre konsulenter er engasjerte og motiverte til å levere rekrutterings- og bemanningstjenester av høy kvalitet til bedrifter i hele Norge! 

Klikk her for å få kontakt med en av våre konsulenter.