Hva betyr den nye lovendringen for bemanningsbransjen? Vi svarer på de mest spurte spørsmålene.

Det er nye forutsetninger etter lovendringen, men vi i JKS Norge kan fortsatt hjelpe deg med å finne kompetansen du trenger, enten du skal rekruttere eller har midlertidige behov.

Hva betyr den nye lovendringen? Lovendringen innebærer at bedrifter ikke lenger har generell adgang til å leie inn kompetanse ved midlertidige behov. Innleie kan fortsatt brukes i flere tilfeller, og JKS Norge kan hjelpe til med innleie og rekruttering i henhold til den nye loven. Vi har også våre nye tjenester Rekruttering Light og HR administrasjon med vaktplanlegging som kan gjøre behovene enklere å løse.

Når kan innleie brukes?
Vi kan hjelpe til å leie inn kompetansen dere trenger når dere skal leie inn til vikariat. Et vikariat innebærer først og fremst å fylle en navngitt arbeidstakers fravær, for eksempel ved sykdom eller permisjon. Det kan også være for ikke-navngitte arbeidstakere eller flere arbeidstakere, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling.

Dersom du som innleier har tariffavtale med et fagforbund med innstillingsrett (over 10 000 medlemmer), kan innleie avtales med tillitsvalgt som representerer majoriteten av stillingskategorien som skal leies inn. Dette innebærer ikke at alle i denne kategorien må være organisert, men den tillitsvalgte må ha godkjennelse til å representere også de som ikke er medlem i et fagforbund.

Det er også mulighet for innleie av spesialistkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i et avgrenset prosjekt. Dette vil i hovedsak gjelde kompetanse bedriften ikke selv kan forventes å inneha, og skal skille seg fra det virksomheten normalt driver med.

Når skjer endringene?
Endringene trer i kraft med virkning fra 1. april 2023, med en overgangsordning til 1. juli 2023.

Hva påvirkes ikke av endringen?
Rekrutteringsoppdrag og innleie til vikariater påvirkes ikke av endringen og fortsetter som normalt.

Kan jeg leie inn fram til juli 2023?
Dersom behovet ditt er et vikariat, om du har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett eller om du har avklart behov for spesialistkompetanse, kan avtalen fortsette som normalt.

Dersom behovet er av midlertidig karakter og avtalen er inngått før 1. april kan oppdraget strekke seg frem til 1. juli 2023. Ta kontakt med oss hvis du er usikker på om oppdraget kan fortsette fram til juli eller om det er mulighet for videreføring deretter.

Hvilken lov er det som endres?
Det er arbeidsmiljøloven §14-9 (2) bokstav a) om mulighet for innleie til behov «når arbeidet er av midlertidig karakter» som vil fjernes. I tillegg kommer en forskrift med forbud mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold – men dette påvirker ikke JKS Norge.

Hva gjør jeg hvis jeg fortsatt er usikker?
Du er velkommen til å ta kontakt med oss på e-post post@jks.no og telefon 22 17 11 00.